Category Archives: ስደትን ፍቕርን

si44_

The True Story of Hermon and Eldana – Persecution and Love 44

|| ስደትን ፍቕርን / ሄርሞንን ኤልዳናን | 65tes-habeshamusic.com 44 ክፋል ፦>>>> ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ወትሩ ረቡዕን፡ሰንበትን || ብመርሃዊ ተ. ካብ ዝሓለፈ…. ኤልዳና ብሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ እየ መጼኪ ምስ በላ ልባ ሰከክ በለታ፡እንታይ ዓይነት ጉዳይ ደኣ ኮይኑ ንክትሰምዖ ሓተተቶ፡ኤልዱ ሓፍተይ ብመጀመርታ በዲለኪ´የ ይቅረ በልለይ፡ኢሉ ዮሴፍ ኣብ ብርካ ወደቀ ኤልዳና ገሪምዋ እንታይ ዘራክብ ኣለና ደኣ ከምዚ

Read More